Ayutthaya by Grand Pearl

Everyday

  • 001.jpg
  • dinnercruise_05.jpg
  • dinnercruise_06.jpg
  • dinnercruise_08.jpg
  • dinnercruise_09.jpg
  • dinnercruise_11.jpg

Adult

2,300.-

Pro 1,690.-

Child(4-10 ปี)

1,400.-

Pro 1,290.-

     

One Day Trip (ไปรถ - กลับเรือ)
ขึ้นรถ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 7.00 น.

1. พระราชวังบางปะอิน

2. วัดมหาธาตุ

3. วัดพระศรีสรรเพชญ์

 

Departure from ท่าเรือวัดช่องลม : 13.30 น.
ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 16.00 น.

 

Lunch : International Buffet
English Speaking Guide

 

ให้บริการล่องเรือท่องเที่ยว กรุงเทพฯ - อยุธยา เมืองมรดกโลก โดยออกเดินทางทุกวัน จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำชมพระราชวังบางปะอินและพระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ของไทย จากนั้นเดินทางกลับโดยเรือ "แกรนด์เพิร์ล" พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์หลากหลายเมนู และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

กำหนดการทัวร์อยุธยา โดยเรือแกรนด์เพิร์ล

ไปโดยรถบัส
07.00 น. ลงทะเบียน ที่ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ซ.เจริญกรุง 30 (ติดกับท่าเรือสี่พระยา) เคาน์เตอร์2 แกรนด์เพิร์ล
   
07.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
   
09.00 น. เดินทางถึงพระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
   
10.30 น. เดินทางเข้าสู่อยุธยา เมืองแห่งประวัติศาสต์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยมายาวนานถึง 417 ปี ความสวยงามของพระบรมหาราชวัง วัดวาอารมในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น จึงนำท่านเที่ยวชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพัง และสานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลายวัดมหาธาตุ มีอายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย - พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และ โบราณสถานที่งดงาม
   
11.30 น. เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
   
กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล
13.00 น. เดินทางถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพร์ลที่หรูหรา และ สะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์ และวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รพหว่างทางจะล่องเรือผ่านเกาะเกร็ด, พระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ ที่สนร้างมาตั้งแต่สมัยกรุศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งที่ไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ
   
15.00 น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
   
16.00 น. ถึงท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ
   
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ค่าบริการทัวร์อยุธยา เต็มวัน : ไปรถ - กลับเรือ

ผู้ใหญ่

2,300.-

พิเศษ 1,690.-

เด็ก(4-10 ปี)

1,400.-

พิเศษ 1,290.-

     

อัตรานี้ไม่สามารถใช้ได้ในงานเทศกาลพิเศษที่ทางเรือจัดงาน เช่น วันลอยกระทง, วันปีใหม่, วันคริสมาสต์, วันวาเลนไทน์ เป็นต้น

 ค่าบริการรวม
(เฉพาะทัวร์อยุธยา เต็มวัน)

 ค่าบริการไม่รวม
1. ล่องเรือร์ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. อาหารว่างตามรายการ (เฉพาะทัวร์เต็มวัน และ One Way 2)
5. มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ) (เฉพาะทัวร์เต็มวัน)
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ

ค่าบริการล่องเรือแกรนด์เพิร์ล Oneway ไป-กลับ เที่ยวเดียวค่ะ เหมาะสำหรับคณะทัวร์ หรือท่านที่มีรถมารับที่ปลายทางค่ะ
One Way 1 ไปโดยเรือ : ล่องเรือท่าเรือริเวอร์ซิตี้(สี่พระยา) - ท่าเรือวัดช่องลม(นนทบุรี)

ผู้ใหญ่ ราคาปกติ 1,400 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ     950 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) ราคาปกติ     1,000 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ     650 บาท/ท่่าน

One Way 2 กลับโดยเรือ: ล่องเรือท่าเรือวัดช่องลม(นนทบุรี) - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้(สี่พระ)

ผู้ใหญ่ ราคาปกติ 1,400 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 1,250 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) ราคาปกติ     1,000 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ     800 บาท/ท่่าน

อัตรานี้ไม่สามารถใช้ได้ในงานเทศกาลพิเศษที่ทางเรือจัดงาน เช่น วันลอยกระทง, วันปีใหม่, วันคริสมาสต์, วันวาเลนไทน์ เป็นต้น

การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ไปคิดชม.ละ 40 บาท นับตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้าจอด โดยนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เค้าเตอร์เรือแกรนด์เพิร์ลค่ะ

 

หรือกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อเช็คที่นั่งที่ยังว่างอยู่ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ

[contact-form-7 id="7" title="Chaopraya River Cruise"]


Center Cruise ขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจเดินทางไปกับเรา
   

และลูกค้าองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย